Результати проведення чергових загальних зборів 28 квітня 2017 року

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «Житомирський завод огороджувальних конструкцій» (код ЄДРПОУ 01413394), місцезнаходження -10001, м. Житомир, вул. С. Параджанова, буд.89 (надалі - Товариство) повідомляє про проведення чергових загальних зборів акціонерів (надалі за текстом - загальні збори), які відбулись 28 квітня 2017 року

ЗАВАНТАЖИТИ ФАЙЛ:

СТАТУТ 2017

Висновок Ревізійної комісії Товариства

Особлива інформація щодо зміни складу посадових осіб емітента

Особлива інформація щодо прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів

Положення про Загальні збори акціонерів

Положення про Наглядову раду Товариства

Протокол №22 ЗЗА від 28.04.2017 року

Актуальна інформація

Надіслати лист